Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji informuje, iż z dniem 01.03.2017 r. uległ zmianie numer konta bankowego. Wszelkie wpłaty z tytułu opłaty za pobraną wodę i odprowadzone ścieki oraz wynajmu pomieszczeń prosimy dokonywać na konto numer: 71 8450 0005 0000 0000 2857 0001, Opłaty czynszowe na konto numer: 87 8450 0005 0000 0000 2857 0004