Z dniem 03.04.2017 roku Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. wprowadza nowe stawki za wywóz nieczystości płynnych.