Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 07.09.2017 r. została zawarta umowa z Panem Jerzym Szopą  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: "BUD-ZIEM". Umowa dotyczy świadczenia usług transportowych.