Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 31.01.2018 r. została zawarta umowa z Panem Piotrem Galaś prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ślusarsko-Elektromechaniczny mgr Piotr Galaś, Gołaczewy, ul. Chełmska 135, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy wykonania i regeneracji części zamiennych do urządzeń oczyszczalni ścieków w Wolbromiu w 2018 roku.