Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 19.02.2018 r. została zawarta umowa z Panem Adamem Karpiuk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. PAGOS Adam Karpiuk, Żakowola Radzyńska 6A, 21-302 Kąkolewnica. Umowa dotyczy dostawy wodomierzy dla potrzeb WZWKGKiM sp. z o.o. w 2018 roku.