Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż w dniu 05.02.2018 r. została zawarta umowa z panią Anną Rozwadowską - Palarz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Infrastruktura Anna Rozwadowska - Palarz, ul. Łączna 1A/27, 40-236 Katowice. Umowa dotyczy sporządzenia wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków mającego obowiązywać w okresie 2018-2021.