Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 21 maja 2018 roku z Panem Krystianem Barczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KRY-KOP Krystian Barczyk, Kąpiele Wielkie 138, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy wykonania wykopów liniowych.