Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 6 czerwca 2018 roku zawarte zostały umowy o podwykonawstwo z firmą EKOGEN Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała. Umowy o podwykonawstwo dotyczą dostawy i montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolbromiu oraz Szkoły Podstawowej w Chełmie w ramach realizacji zadania: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolbrom wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"