Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 3 kwietnia 2018 roku z Panem Zdzisławem Oleksym prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Projektowo-Usługowa "ELETECH", Zasępiec 3A, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy realizacji zadania "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolbrom wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Część nr 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolbromiu. Część nr 2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chełmie".