Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 roku zawarta została umowa o podwykonawstwo z firmą HAMER Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, ul. Gromadzka 66, 30-719 Kraków. Umowa o podwykonawstwo dotyczy wykonania robót polegających na wykonaniu zabezpieczenia wykopu z grodzic na potrzeby posadowienia przepompowni w ramach inwestycji pod nazwą: "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Wolbromiu w rejonie ul. Kościuszki".