Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku zawarta została umowa o podwykonawstwo z panią Iwetą Kowalczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo Handlowa i Produkcyjna "IVA", Brzozówka 21, 32-340 Wolbrom. Umowa o podwykonawstwo dotyczy wykonania robót polegających na montażu zbiornika przepompowni ścieków wraz z robotami koniecznymi w ramach inwestycji pod nazwą: "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Wolbromiu w rejonie ul. Kościuszki".