Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 21 maja 2018 roku zawarta została umowa z firmą TRANZIT Sp. z o.o., Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług transportowych mieszanki mineralno-asfaltowej z miejscowości Siewierz do Wolbromia wraz z rozładunkiem.