Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 13 lipca 2018 roku zawarta została umowa o podwykonawstwo z panem Jerzym Marcjan, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GEOMAR Marcjan Jerzy Andrzej, ul. Główna 164a, 32-329 Bolesław. Umowa o podwykonawstwo dotyczy wykonania instalacji rurociągu PE Ø 160 mm w technologii przewiertu sterowanego HDD, w ramach inwestycji pod nazwą: "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Wolbromiu w rejonie ul. Kościuszki".