Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 05.10.2018 r. została zawarta umowa z Panem Zbigniewem Knap, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa "TRANSKOP" Knap Zbigniew z siedzibą w Gołaczewach, ul. Lawendowa 5, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy wykonania wykopów liniowych pod przyłącze wodociągowe w miejscowości Wolbrom.