Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 10.10.2018 r. została zawarta umowa z panią Katarzyną Zarzycką, zamieszkałą w Olkuszu, ul. Sławkowska 7B/6, 32-300 Olkusz. Umowa dotyczy wykonania opracowania pn.: "Analiza ryzyka obejmująca ocenę zagrożeń zdrowotnych dla ujęcia wody podziemnej Podlesice II".