Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 06.12.2018 r. została zawarta umowa z firmą: SGS Polska Spółka z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa. Umowa dotyczy poboru i badań próbek ścieku oczyszczonego, ścieku dopływającego (surowego) oraz wody powierzchniowej w 2019 roku.