Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 21.12.2018 r. została zawarta umowa z firmą: KLIMAPOL Sp. z o.o., Dąbrowica 127C, 21-002 Jastków. Umowa dotyczy sukcesywnych dostaw flokulanta PREASTOL K255L w 2019 roku.