Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż w dniu 01.03.2018 r. zostały zawarte umowy z firmą GASPOL S.A., al. Jana Pawła II 80, Warszawa. Umowy dotyczą dostawy gazu płynnego w butlach oraz użyczenia sprzętu. Umowy obowiązują do dnia 28.02.2022 roku.