Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż w dniu 12.03.2018 r. została zawarta umowa z firmą SG EQUIPMENT LEASING POLSKA sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa. Umowa dotyczy leasingu na zakup koparko-ładowarki JCB 3CX.