Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 7 czerwca 2018 roku z Panem Rafałem Barczewskim i Panią Magdaleną Swałtek-Kostuch wspólnikami spółki cywilnej eMeR "DOM" Kompleksowa Obsługa Nieruchomości, al. Bolesława Krzywoustego 4 lok. 60, 40-870 Katowice. Umowa dotyczy pełnienia funkcji kierownika budowy przy realizacji zadania "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Wolbromiu w rejonie ul. Kościuszki".