Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 23 lipca 2018 roku z Panem Zdzisławem Oleksym prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Projektowo-Usługowa "ELETECH", Zasępiec 3A, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy realizacji zadania "Rozbudowa budynku remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie".