OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Niniejszym informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa walca drogowego na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. i jego finansowanie w ramach leasingu operacyjnego”, przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), dnia 29.11.2018 r. została zawarta umowa
z  SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.
Wartość umowy 159.106,65 zł brutto.