Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 20.09.2017 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym "HYDRO-KAN" s.c. Umowa dotyczy czyszczenia piaskownika pionowego oczyszczalni ścieków w Wolbromiu.