Zapraszamy do śledzenia aktualności Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Naszej Gminie. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 19.02.2018 r. została zawarta umowa z Panem Adamem Karpiuk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. PAGOS Adam Karpiuk, Żakowola Radzyńska 6A, 21-302 Kąkolewnica. Umowa dotyczy dostawy wodomierzy dla potrzeb WZWKGKiM sp. z o.o. w 2018 roku.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 31.01.2018 r. została zawarta umowa z Panem Piotrem Galaś prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ślusarsko-Elektromechaniczny mgr Piotr Galaś, Gołaczewy, ul. Chełmska 135, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy wykonania i regeneracji części zamiennych do urządzeń oczyszczalni ścieków w Wolbromiu w 2018 roku.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 29.01.2018 r. została zawarta umowa z Panem Janem Adamczyk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą RTE Radioelektrotechnika Jan Adamczyk, Chełm, ul. Szlachecka 71, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy wymiany (montaż wraz z zaprogramowaniem i uruchomieniem) 3 kompletów modułów radiowych wraz z reduktorami napięcia na 3 obiektach WZWKGKiM sp. z o.o. (Zbiornik Końcowy Chełm, Ujęcie Pompka Kolejowa, Budynek Administracyjny ul. Wrzosowa 18).

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 05.01.2018 r. została zawarta umowa z Panem Tomaszem Maślisz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług "BeHaPe" mgr inż. Tomasz Maślisz, ul. Wyzwolenia 7D, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy obsługi zakładu w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i p.poż. w 2018 roku.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 03.01.2018 r. została zawarta umowa z firmą: INWEST-SERWIS Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin . Umowa dotyczy opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: system monitoringu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ujęć wody i oczyszczalni ścieków oraz systemu zdalnego pomiaru zużycia wody i zrzutu ścieków dla gminy Wolbrom.