Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 12.10.2017 r. została zawarta umowa z Panem Krystianem Barczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "KRY-KOP", Kąpiele Wielkie 138, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy wykonania wykopów liniowych.