Z dniem 01.11.2017 roku Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. wprowadza zmiany w Zarządzeniu dotyczącym wywozu nieczystości płynnych.