Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 13.10.2017 r. została zawarta umowa z Zakładem Elektromechanicznym Gaczoł Andrzej, Trąbki 160, 32-020 Wieliczka . Umowa dotyczy naprawy pompy głębinowej.