Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniach 26.10.2017 r. - 27.10.2017 r. zostały zawarte umowy z firmą TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków. Umowy dotyczyły świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej w 11 punktach poboru.