Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 30.10.2017 r. została zawarta umowa z firmą PROXYMO Sp. z o.o., ul. Królewska 65 a/1, 30-081 Kraków. Umowa dotyczy ochrony danych osobowych.