Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 06.11.2017 r. została zawarta umowa z Firmą FHU "HYDRO-WIT" Andrzej Witos, os. Władysława Łokietka 15/24, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy dostawy fabrycznie nowych wodomierzy do wody zimnej oraz ich wymiana na istniejących przyłączach wodociągowych w gminie Wolbrom.