Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 07.11.2017 r. r. zostały zawarte umowy z firmą TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków. Umowy dotyczyły świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej w kolejnych 3 punktach poboru.