Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 17.11.2017 r. została zawarta umowa z firmą PGE Obrót S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów. Umowa dotyczy zakupu energii elektrycznej.