Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 02.11.2017 r. została zawarta umowa z firmą INTERKONEKT S.C. Barczyk Paweł, Furman Tomasz, ul. Marszałka Piłsudskiego 57a, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy usługi telekomunikacyjnej w zakresie dostępu do internetu.