Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 29.11.2017 r. została zawarta umowa z Panem Markiem Kałwa zam. ul. Wiejska 28/4, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy rocznych przeglądów obiektów budowlanych.