Drukuj
Aktualności

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 12.12.2017 r. została zawarta umowa z firmą:

SGS Polska Spółka z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa. Umowa dotyczy poboru i analizy próbek ścieku oczyszczonego, ścieku dopływającego (surowego) oraz wody powierzchniowej w 2018 roku.