Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 28.12.2017 r. została zawarta umowa z firmą: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ,,PROMIEŃ" z siedzibą przy ul. Głównej 91, 42-530 Dąbrowa Górnicza. Umowa dotyczy usługi załadunku, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych z Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Wolbromiu w 2018 roku.