Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 29.12.2017 r. zostały zawarte dwie umowy z Bankiem Spółdzielczym w Wolbromiu, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom. Umowy dotyczą świadczenia usług związanych z prowadzeniem rachunków bankowych oraz usług systemu bankowości internetowej eCorpoNet w 2018 roku.