Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 29.12.2017 r. została zawarta umowa z firmą:Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Umowa dotyczy świadczenia usług pocztowych w 2018 roku.