Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 29.12.2017 r. została zawarta umowa z firmą: Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań, Oddział w Krakowie, ul. Sucha 2a, 30-601 Kraków. Umowa dotyczy ubezpieczenia komunikacyjnego. Umowę zawarto na 2 lata.