Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 02.01.2018 r. została zawarta umowa z firmą: LogicSynergy Sp. z o.o., ul. Pod Sikornikiem 27 A, 30-216 Kraków. Umowa dotyczy opieki nad systemem w 2018 roku.