Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 02.01.2018 r. zostały zawarte umowy z Gminą Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom. Umowy dotyczą dzierżawy zabudowanych nieruchomości w Wolbromiu przy ul. Wrzosowej 18, ul. Bocznej 17, ul. 1-go Maja 59 (część nieruchomości z budynkiem garażowym i magazynem) oraz dzierżawy mienia komunalnego (ujęcia wody, hydrofornie, zbiorniki wody, oczyszczalnie, przepompownie ścieków), a także najmu pomieszczeń biurowych, stołówki i szatni w budynku przy ul. 1-go Maja 59.