Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 03.01.2018 r. została zawarta umowa z firmą: INWEST-SERWIS Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin . Umowa dotyczy opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: system monitoringu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ujęć wody i oczyszczalni ścieków oraz systemu zdalnego pomiaru zużycia wody i zrzutu ścieków dla gminy Wolbrom.