Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 05.01.2018 r. została zawarta umowa z Panem Tomaszem Maślisz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług "BeHaPe" mgr inż. Tomasz Maślisz, ul. Wyzwolenia 7D, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy obsługi zakładu w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i p.poż. w 2018 roku.