Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 29.01.2018 r. została zawarta umowa z Panem Janem Adamczyk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą RTE Radioelektrotechnika Jan Adamczyk, Chełm, ul. Szlachecka 71, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy wymiany (montaż wraz z zaprogramowaniem i uruchomieniem) 3 kompletów modułów radiowych wraz z reduktorami napięcia na 3 obiektach WZWKGKiM sp. z o.o. (Zbiornik Końcowy Chełm, Ujęcie Pompka Kolejowa, Budynek Administracyjny ul. Wrzosowa 18).