Ogłoszenie nr 508165-N-2018 z dnia 2018-01-23 r. 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością„Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego i piasku przeznaczonych na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2018 roku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy