Wolbrom, dn. 27.02.2018 r.

WZWKGKiM/38/2018

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

           Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego i piasku przeznaczonych na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu w 2018 roku” na:

- CZĘŚĆ 1: Zakup wraz z dostawą mieszanki kruszywa dolomitowego frakcji 0-31,5 mm, w dniu 15.02.2018 r. została zawarta umowa z Firmą Handlowo Produkcyjno-Usługową „KOCJAN” Łukasz Kocjan, Osiek 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto 122.953,75 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

- CZĘŚĆ 2: Zakup wraz z dostawą mieszanki kruszywa dolomitowego frakcji 0-63 mm,  w dniu 15.02.2018 r.  została zawarta umowa z Firmą Handlowo Produkcyjno-Usługową „KOCJAN” Łukasz Kocjan, Osiek 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto 122.953,75 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

- CZĘŚĆ 3: Zakup wraz z dostawą tłucznia dolomitowego frakcji 31,5-63 mm, w dniu 15.02.2018 r. została zawarta umowa z Firmą Handlowo Produkcyjno-Usługową „KOCJAN” Łukasz Kocjan Osiek 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto 107.010,00 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

- CZĘŚĆ 4: Zakup wraz z dostawą grysu dolomitowego frakcji 4-8 mm, dniu 15.02.2018 r. została zawarta umowa z Firmą Transportowo Usługowo-Handlową Paweł Broczkowski, Poręba Dzierżna 69, 32-340 Wolbrom z ceną ofertową zamówienia brutto 11.992,50 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

- CZĘŚĆ 5: Zakup wraz z dostawą grysu bazaltowego płukanego frakcji 2-5 mm, w dniu 15.02.2018 r. została zawarta umowa z SEBASTIAN STADNIK „SPG POLSKA TRUCK” Mieczków 24A, 55-311 Kostomłoty z ceną ofertową zamówienia brutto 7.933,50 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

- CZĘŚĆ 6: Zakup wraz z dostawą miału dolomitowego frakcji  0-4 mm, w dniu  15.02.2018 r. została zawarta umowa z Firmą Transportowo Usługowo-Handlową Paweł Broczkowski, Poręba Dzierżna 69, 32-340 Wolbrom z ceną ofertową zamówienia brutto 8.610,00 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

-CZĘŚĆ 7: Zakup wraz z dostawą piasku łamanego frakcji 0-4 mm, w dniu  15.02.2018 r. została zawarta umowa z Firmą Transportowo Usługowo-Handlową Paweł Broczkowski, Poręba Dzierżna 69, 32-340 Wolbrom z ceną ofertową zamówienia brutto 44.772,00 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

- CZĘŚĆ 8: Zakup wraz z dostawą piasku nasypowego, w dniu 19.02.2018 r. została zawarta umowa z F.H.U. Anita Transport Katarzyna Szewczyk, ul. Chmielna 44, 35-317 Rzeszów z ceną ofertową zamówienia brutto 39.695,00 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

- CZĘŚĆ 9: Zakup wraz z dostawą piasku płukanego frakcji 0-2 mm do wytworzenia piaskosoli, w dniu 19.02.2018 r. została zawarta umowa z F.H.U. Anita Transport Katarzyna Szewczyk, ul. Chmielna 44, 35-317 Rzeszów z ceną ofertową zamówienia brutto 28.290,00 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień.

Wybrane oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ otrzymały największą liczbę punktów w ramach każdej z części zamówienia.