w sprawie: zasad wykonania przez WZWKGKiM w Wolbromiu części instalacji kanalizacyjnej na nieruchomości odbiorcy usług.

§ 1

Na zlecenie Odbiorcy usług WZWKGKiM może wykonać część instalacji kanalizacyjnej na nieruchomości Odbiorcy – od studzienki lub granicy nieruchomości do budynku.

§ 2

Wykonanie części instalacji kanalizacyjnej polega na:

 1. Przygotowaniu wykopu pod przewód kanalizacyjny,
 2. Wykonaniu podsypki piaskowej,
 3. Ułożeniu przewodu kanalizacyjnego (materiał WZWKGKiM),
 4. Przyłączeniu przewodu do sieci kanalizacyjnej (w tym włączenie do ist. studzienki),
 5. Wykonaniu obsypki przewodu kanalizacyjnego i zasypaniu wykopu gruntem rodzimym do poziomu terenu.
  Załączniki:
  PlikOpis
  Pobierz plik (Zlecenie_do_zarzadzenia_7.doc)Wzór zlecenia 

w sprawie: Ustalenia wysokości opłat za wywóz nieczystości płynnych

Z dniem 04.01.2016 roku Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Wolbromiu wprowadza następujące stawki za wywóz nieczystości płynnych:

 1. Wywóz nieczystości płynnych o parametrach zanieczyszczeń nie przekraczających wartości określonych w załączniku Nr 1 do aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, do których należą: gospodarstwa domowe, osiedla mieszkaniowe i ich administracja, szkoły i przedszkola, Urząd Miasta i Gminy oraz podległe mu zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne, placówki służby zdrowia, apteki i laboratoria, KRUS i Policja, ośrodki kultu religijnego, ośrodki sportowo-rekreacyjne, domy pomocy i opieki społecznej oraz urzędy terenowej administracji państwowej:
 • małą beczką (pojemność 5,2m3)
  1. ze strefy I – 55,56 zł + 8% VAT 4,44 zł = 60,00 zł brutto
  2. ze strefy II – 60,18 zł + 8% VAT 4,81 zł = 64,99 zł brutto
 • dużą beczką (pojemność 8,4 m3 i 9 m3)
  1. ze strefy I – 87,96 zł + 8% VAT 7,04 zł = 95,00 zł brutto
  2. ze strefy II – 97,22 zł + 8% VAT 7,78 zł = 105,00 zł brutto