Zapraszamy do śledzenia aktualności Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Naszej Gminie. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 05.01.2018 r. została zawarta umowa z Panem Tomaszem Maślisz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług "BeHaPe" mgr inż. Tomasz Maślisz, ul. Wyzwolenia 7D, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy obsługi zakładu w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i p.poż. w 2018 roku.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 03.01.2018 r. została zawarta umowa z firmą: INWEST-SERWIS Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin . Umowa dotyczy opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: system monitoringu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ujęć wody i oczyszczalni ścieków oraz systemu zdalnego pomiaru zużycia wody i zrzutu ścieków dla gminy Wolbrom.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 02.01.2018 r. została zawarta umowa z firmą: LogicSynergy Sp. z o.o., ul. Pod Sikornikiem 27 A, 30-216 Kraków. Umowa dotyczy opieki nad systemem w 2018 roku.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 02.01.2018 r. została zawarta umowa z firmą: P.P.H.U. Węglo-Stal, ul. Chorzowska 50 B, 44-100 Gliwice. Umowa dotyczy sukcesywnej dostawy Koagulantu żelazowego PIX113 (wodny roztwór siarczanu żelaza III) w 2018 roku.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 02.01.2018 r. została zawarta umowa z Radcą Prawnym Mariuszem Gamrot, zamieszkałym ul. Ogrodowa 4, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej w 2018 roku.