Zapraszamy do śledzenia aktualności Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 03 września 2018 roku z Panią Agnieszką Krężel prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą "ZEUS" Agnieszka Krężel, os. Wł. Łokietka 3/1, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy wykonania prac polegających na wykoszeniu własnym sprzętem terenów zieleni miejskiej na os. Bolesława Chrobrego przy bloku 47/I, na części os. Wł. Łokietka, na części terenu pomiędzy os. Bolesława Chrobrego i ul. Wiejską oraz obszar po południowej stronie Wspólnot 42/XI i 42/XII.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 03 września 2018 roku z Panem Zdzisławem Mitką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Zdzisław Mitka, ul. Radosna 65, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy wykonania prac polegających na wykoszeniu własnym sprzętem terenów zieleni miejskiej na części os. Wł. Łokietka oraz część terenu pomiędzy os. Bolesława Chrobrego i ul. Wiejską.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż w dniu 26.07.2018 r. została zawarta umowa z firmą SG EQUIPMENT LEASING POLSKA sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa. Umowa dotyczy leasingu na zakup samochodu ciężarowego Peugeot Boxer.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 23 lipca 2018 roku z Panem Zdzisławem Oleksym prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Projektowo-Usługowa "ELETECH", Zasępiec 3A, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy realizacji zadania "Rozbudowa budynku remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie".

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 13 lipca 2018 roku zawarta została umowa o podwykonawstwo z panem Jerzym Marcjan, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GEOMAR Marcjan Jerzy Andrzej, ul. Główna 164a, 32-329 Bolesław. Umowa o podwykonawstwo dotyczy wykonania instalacji rurociągu PE Ø 160 mm w technologii przewiertu sterowanego HDD, w ramach inwestycji pod nazwą: "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Wolbromiu w rejonie ul. Kościuszki".