Zapraszamy do śledzenia aktualności Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż w dniu 26.07.2018 r. została zawarta umowa z firmą SG EQUIPMENT LEASING POLSKA sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa. Umowa dotyczy leasingu na zakup samochodu ciężarowego Peugeot Boxer.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 23 lipca 2018 roku z Panem Zdzisławem Oleksym prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Projektowo-Usługowa "ELETECH", Zasępiec 3A, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy realizacji zadania "Rozbudowa budynku remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie".

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 2 lipca 2018 roku zawarta została umowa z E.A. Ćmak oraz L.J. Gawęda wspólnikami spółki cywilnej pod nazwą F.H.U. Diesel-Krak-Serwis, ul. Spokojna 2, 34-040 Świątniki Górne. Umowa dotyczy wykonania naprawy silnika Deutz 1011F/00459023.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku zawarta została umowa o podwykonawstwo z panią Iwetą Kowalczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo Handlowa i Produkcyjna "IVA", Brzozówka 21, 32-340 Wolbrom. Umowa o podwykonawstwo dotyczy wykonania robót polegających na montażu zbiornika przepompowni ścieków wraz z robotami koniecznymi w ramach inwestycji pod nazwą: "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Wolbromiu w rejonie ul. Kościuszki".

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 roku zawarta została umowa o podwykonawstwo z firmą HAMER Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, ul. Gromadzka 66, 30-719 Kraków. Umowa o podwykonawstwo dotyczy wykonania robót polegających na wykonaniu zabezpieczenia wykopu z grodzic na potrzeby posadowienia przepompowni w ramach inwestycji pod nazwą: "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Wolbromiu w rejonie ul. Kościuszki".