UCHWAŁA NR XXXVII/380/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (Uchwała.XXXVII.380.2017.2017.06.29 ws przedłużenia taryf.pdf)UCHWAŁA