Zapraszamy do śledzenia aktualności Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy konsorcjum w dniu 11 czerwca 2018 roku.

Uczestnikami Konsorcjum są: 

1. Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o., ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom,

2. Usługi Remontowo-Budowlane Tadeusz Czechura, Os. Bolesława Chrobrego 13/10, 32-340 Wolbrom,

3. FHU "Hydro-WIT" Andrzej Witos, Os. Władysława Łokietka 15/24, 32-340 Wolbrom.

Umowę zawarto w celu wspólnego wykonania zadania pod nazwą: "Rozbudowa budynku remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie".

Zarząd Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolbromiu przy ul. Wrzosowa 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000668073, o kapitale zakładowym 3.779.000,00 złotych, opłaconym w całości, działając na podstawie art. 235 §1 i art. 238 §1,  §2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Umowy Spółki, zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 27 czerwca 2018 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Wrzosowej 18 w Wolbromiu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 6 czerwca 2018 roku zawarte zostały umowy o podwykonawstwo z firmą EKOGEN Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała. Umowy o podwykonawstwo dotyczą dostawy i montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolbromiu oraz Szkoły Podstawowej w Chełmie w ramach realizacji zadania: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolbrom wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 7 czerwca 2018 roku z Panem Rafałem Barczewskim i Panią Magdaleną Swałtek-Kostuch wspólnikami spółki cywilnej eMeR "DOM" Kompleksowa Obsługa Nieruchomości, al. Bolesława Krzywoustego 4 lok. 60, 40-870 Katowice. Umowa dotyczy pełnienia funkcji kierownika budowy przy realizacji zadania "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Wolbromiu w rejonie ul. Kościuszki".

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 21 maja 2018 roku z Panem Krystianem Barczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KRY-KOP Krystian Barczyk, Kąpiele Wielkie 138, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy wykonania wykopów liniowych.